Εκπαίδευση Στελεχών

QUOTE OF THE DAY  6 e1681932475181

Σεμινάρια Ηγεσίας

Για τα Στελέχη που ηγούνται ομάδων.

Σεμινάρια Ηγεσίας

Δείτε τα Σεμινάρια

Σεμινάρια για Συνεργάτες 1ης γραμμής

που εξυπηρετούν πελάτες

Σεμινάρια για Συνεργάτες 1ης γραμμής

Επενδύοντας στους ανθρώπους.
Δείτε τα Σεμινάρια
13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙσ

Τεχνικών Ηγεσίας

Επενδυοντας στους ανθρώπους

Συνεργάτες 1ης γραμμής

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδης

Αναλύουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες

Θέτουμε τους στόχους

Δομούμε το εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδεύουμε

Αποτιμούμε τα αποτελέσματα

ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Εκπαίδευσης

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content