Τεχνικές επιβράβευσης – Πως δίνουμε feedback

Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται την εκτίμησή τους στο πρόσωπό
τους για αυτό που κάνουν.
Θέλουν να αισθάνονται πολύτιμοι.
Αυτό τους δίνει δέσμευση απέναντι στο πρόσωπο του ηγέτη τους και
στον οργανισμό που ανήκουν.
Κάνε με να νιώσω σημαντικός!
Πώς;
Με Τεχνικές Επιβράβευσης!

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδης
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content