Διαδικασία λήψης απόφασης – Πως κάνουμε ένα meeting

Κειμενο

‘’Το να διατυπώσεις σωστά ένα πρόβλημα είναι συχνά πιο σημαντικό από τη λύση του.’’

Πότε έχουμε πρόβλημα;
Ποιος ο ορισμός της απόφασης;
Ποια η διαδικασία στη λήψη απόφασης;
Η ανάλυση των βημάτων που μας οδηγούν στην κατάλληλη
απόφαση.
Πώς μπορούμε να δομήσουμε αποτελεσματικά meetings;

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδηςscaled

Ποιος ο σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσουμε πότε έχουμε πρόβλημα και να αναλύσουμε τις τεχνικές της διαδικασίας λήψης απόφασης.
Επίσης πως να οργανώνουμε αποτελεσματικά Meetings και όλα αυτά με τρόπο βιωματικό μέσω role plays.

Τι περιλαμβάνει

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:
Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων: Ανάλυση διαφόρων μεθόδων και τεχνικών για τη λήψη αποφάσεων και άλλων προσεγγίσεων.
Διαχείριση Αβεβαιότητας: Πώς να αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο κατά τη λήψη αποφάσεων.
Κριτήρια Αποφάσεων: Πώς να ορίζουμε και να αξιολογούμε τα κριτήρια για μια απόφαση.
Ανάλυση Δεδομένων: Πώς να συλλέγουμε, να αναλύουμε και να ερμηνεύουμε δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων.
Διαχείριση Χρόνου: Πώς να διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Επιπλέον, ένα τέτοιο σεμινάριο μπορεί να παρέχει πρακτικές ασκήσεις, περιπτώσεις μελέτης και ομαδικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται σε πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες καθημερινά.

Αναλυτικά:

Ορισμός προβλήματος
Ορισμός Απόφασης
Παράγοντες επιρροής στη λήψη απόφασης
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Μορφές συμπεριφοράς κατά τη λήψη αποφάσεων
Λογικός τρόπος
Διαισθητικός τρόπος
Εξαρτημένος τρόπος
Problem avoiders
Problem solvers
Problem seekers
Πως ο χρόνος επηρεάζει την απόφαση
Οι θεμελιώδης αρχές στην επίλυσης προβλημάτων
Τα βήματα της λήψης απόφασης
Η διατύπωση και ο ορισμός του προβλήματος
Συγκέντρωση πληροφοριών
Η δημιουργική σκέψη και ερωτήσεις που βοηθούν στον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων
Η ερώτηση των ερωτήσεων!
Προσδιορισμός κριτήριων και Grid analysis
Τα 6 καπέλα της σκέψης De Bono
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομαδικών αποφάσεων
Οργάνωση αποτελεσματικών Meetings

Γιατί να συμμετέχω;

Οφέλη για τον κάθε εκπαιδευόμενο μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου :
Βελτίωση Δεξιοτήτων: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν και θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την οργάνωση συναντήσεων, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την επαγγελματική ανάπτυξη.
Αύξηση Αποδοτικότητας: Με την εκμάθηση αποτελεσματικών τεχνικών για τη λήψη αποφάσεων και τη διοργάνωση συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να οργανώνουν και να διεξάγουν συναντήσεις πιο αποδοτικά, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.
Βελτίωση Επικοινωνίας: Η ικανότητα να οργανώνει και να διεξάγει αποτελεσματικές συναντήσεις είναι συχνά συνδεδεμένη με την
επικοινωνιακή ικανότητα. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να κατανοούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συναδέλφων τους.

Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης: Μέσω της εκπαίδευσης και της εξάσκησης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται και να διευθύνουν αποτελεσματικά συναντήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Συνολικά, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σεμινάριο μπορεί να επιφέρει σημαντική ανάπτυξη και βελτίωση στον επαγγελματικό και προσωπικό βίο του κάθε συμμετέχοντα.

Σε ποιους απευθύνεται

Για όλους τους επαγγελματίες, ένα σεμινάριο λήψης αποφάσεων μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη. Ανάλογα με τη φύση της
επιχείρησης ή της οργανωτικής δομής, αυτά τα σεμινάρια μπορεί να είναι στοχευμένα σε στελέχη διοίκησης, διαχειριστές, επικεφαλής ομάδων ή ακόμη και σε μέλη ομάδων εργασίας.
Σε διοικητικά Στελέχη όπως Διευθυντές, επικεφαλής τμημάτων και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη που οργανώνουν και διεξάγουν συναντήσεις σε ολόκληρη την επιχείρηση.
Σε επαγγελματίες που συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις για την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων ή την προαγωγή της συνεργασίας.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content