Οι Αξίες μας

Οι Αξίες μας αποτελούν βαθειά πίστη των ανθρώπων μας και κατευθύνουν την σκέψη και την δράση μας.

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδης
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Απαιτούμε από τον εαυτό μας και τους συνεργάτες μας τα υψηλότερα πρότυπα ατομικής και εταιρικής ακεραιότητας. Ευθυγραμμίζουμε προς το καλό, τα πιστεύω τις σκέψεις τα λόγια και τις πράξεις μας.

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδης
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Πάντα αγωνιζόμαστε να κατανοούμε το άμεσο βίωμα, το πλαίσιο αναφοράς και τις ανάγκες των πελατών μας, των συνεργατών μας και όσων συναλλασσόμαστε με σκοπό να τους βοηθάμε να επιτύχουν τους στόχους τους.

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδης
ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τιμούμε τις δεσμεύσεις μας & έχουμε προσωπική υπευθυνότητα για όλες τις πράξεις & τα αποτελέσματα. Δημιουργούμε μια λειτουργική μέθοδο συνεχούς βελτίωσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας. Ξέρουμε καλά τους στόχους και τις δυνατότητες μας και παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας.

image | Cross Business Training | Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων | Business Coaching | Human Resources | Ιωάννης Μαυροκορίδης
ΑΓΑΠΗ

Αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Βλέπουμε την θετική πλευρά των πραγμάτων. Υιοθετούμε αισιόδοξη στάση προς τους ανθρώπους. Προσπαθούμε να βιώνουμε την αγάπη την προσφορά και την εξυπηρέτηση ως στάση ζωής.

OUR PHILOSOPHY

Η φιλοσοφία μας

Με οδηγό την ενσυναίσθηση και την ευλογημένη σκέψη διεξάγουμε υψηλής εξειδίκευσης επιχειρησιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Αναλύουμε βιωματικά τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όσων εκπαιδεύουμε, δημιουργούμε δομη μένα εκπαιδευτικά πλάνα και συμβάλλουμε στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών των πελατών μας. Μαθαίνουμε συνεχώς μέσα από την μελέτη, την παρατήρηση και την εξάσκηση. Απώτερος σκοπός μας, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βελτιωθούν τόσο στον τομέα της εργασίας τους όσο και της στάσης ζωής τους, βασιζόμενοι σε υψηλού ήθους αρχές και αξίες.

quotes

Ρητά

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content