Αξιολόγηση προσωπικού

Αν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, όποιο δρόμο και να διαλέξεις, το ίδιο είναι!

Η Αξιολόγηση του Προσωπικού αναφέρεται, ουσιαστικά, στην Αξιολόγηση της Απόδοσης των Εργαζομένων και εφαρμόζεται πολύ συχνά στις επιχειρήσεις, είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα. Όταν αυτή η διεργασία πραγματοποιείται δομημένα, είναι ευθυγραμμισμένη με στρατηγικούς στόχους, εταιρικές αξίες και θεμελιώνεται στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Μία έρευνα για τη γνώμη των εργαζομένων, του Walter Mahler (Coaching Practices) έδειξε ότι το 30% των εργαζομένων δεν καταλαβαίνουν τους στόχους και τις ευθύνες της εργασιακής τους θέσης και σχεδόν το 50% δεν γνωρίζουν τη γνώμη που έχει ο προϊστάμενός τους για αυτούς. Για να βελτιώσουμε κάτι, λοιπόν, οφείλουμε να το μετρήσουμε! Όταν καταγράφεται η πληροφορία, συνειδητοποιείται!

Η παρατήρηση, αντικειμενική κριτική και συζήτηση με τους συνεργάτες μας, μέσα από τη χρήση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, υποκινεί τους ανθρώπους. Έτσι, αυξάνει τις ατομικές τους επιδόσεις και οδηγεί στα καλύτερα, επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Η αναζήτηση τρόπων επίτευξης των στόχων ενός τμήματος ή μίας εταιρείας, με την παράλληλη φροντίδα και αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού της, αποτελεί την πιο σίγουρη συνταγή επιτυχίας για το τμήμα ή την επιχείρηση αυτή.

pexels alex green 5699475 scaled

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Είναι να μπορέσουν τα στελέχη που ηγούνται εταιρειών ή ομάδων να αξιολογήσουν, διοικήσουν και τελικά να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους τους. Να προβούν, αν χρειαστεί, σε ανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των ρόλων των εργαζομένων, ώστε να βρίσκεται πάντα ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, για να αποδίδει η εταιρεία τα μέγιστα δια μέσω διαδικασιών που προκύπτουν.

 

Τι περιλαμβάνει

• Η Αξία των Μετρήσεων – Γιατί Μετράμε;

• Αξιολόγηση της Απόδοσης – Γιατί να μας ενδιαφέρει;

• Στόχοι και Οφέλη μιας «Αποτελεσματικής Αξιολόγησης»

• Από την «Αξιολόγηση» στη «Στάση ζωής»

• Θέτοντας τα «σωστά» Θεμέλια!

• Οι «Αρχές» για τη Διαμόρφωση της Αποτελεσματικής Αξιολόγησης

• Σχετικότητα, Βαρύτητα, Κατανόηση, Ανάπτυξη και η σημασία τους

• Περιγραφή Θέσης Εργασίας – Σημαντικότητα και Προσδιορισμός

• Τοποθέτηση των Αξιολογήσεων σε Επιχειρηματικό Πλαίσιο

• Τα πράγματα για να παραμείνουν ίδια, οφείλουν να αλλάξουν!

• ΣΤΟΧΟΙ – προέλευση, κατηγορίες, ρόλος και η ευθυγράμμισή τους στο σκοπό της εταιρείας

• Από τις Θεμελιώδεις Αξίες στις Δεξιότητες και Συμπεριφορές των συνεργατών

• Ανάλυση και εμβάθυνση των ποιοτικών στόχων

• Τα θετικά και αρνητικά της κάθε Συμπεριφοράς

• Πώς επιδεικνύουν την κάθε συμπεριφορά η Διοίκηση, οι Διευθυντές και οι Συνεργάτες

• Ποιες είναι οι 10 επικρατέστερες κατηγορίες Επαγγελματικών Δεξιοτήτων;

• Αξιολόγηση της Απόδοσης – Επεξήγηση της Διαδικασίας

• Τα Στάδια και οι ιδιαιτερότητές τους

• Ρόλοι και Καθήκοντα Αξιολογητή και Αξιολογούμενου

• Η Ψυχολογία του Αξιολογούμενου

• «Καθορισμός Στόχων» Δημιουργώντας το μοντέλο επί χάρτου

• Η Λειτουργία και η Αξία της «Ανατροφοδότησης»

• Υποδείξεις για Παροχή Εξαιρετικής Ανατροφοδότησης – Τα 5 βήματα

• Σχεδιάζω – Κάνω – Ελέγχω – Δρω! Γιατί;

• Ενεργητική Ακρόαση

• Η Ώρα της Αξιολόγησης – Πού αποσκοπεί;

• Πώς το βιογραφικό βοηθάει στην αξιολόγηση

• Κατάταξη Συνεργάτη – και μετά τι;

• Τα Λάθη της Αξιολόγησης

• Συστήματα Υποστήριξης – Ποιοί τα αποτελούν

• Role Playing – Υπόδηση Ρόλων

• Ασκήσεις Καταγραφής Απόψεων, Εμπειριών, Περιγραφής Θέσεων

• Συζήτηση Ασκήσεων

Γιατί να συμμετέχω; /Οφέλη

Κάθε εκπαιδευόμενος, μετά τη λήξη του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να:

• Καθιερώσει ένα συγκεκριμένο και αποδεκτό σύστημα μέτρησης της απόδοσης

• Διατηρεί τους συνεργάτες του εστιασμένους στο αποτέλεσμα

• Έχει τους κατάλληλους ανθρώπους, στις σωστές θέσεις

• «Δένει» τις ικανότητες των συνεργατών του, σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και σε άλλες θέσεις

• Να μάθει ποια προσόντα των εργαζομένων μπορεί να εκμεταλλευτεί, για να ενισχύσει την συνολική τους απόδοση

• Να βρίσκεται σε θέση να σφυγμομετρήσει, ανά πάσα στιγμή, την εσωτερική κατάσταση στην εταιρεία

• Βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας του

• Λαμβάνει πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες αποφάσεις για προαγωγές, μισθολογικές αυξήσεις, απολύσεις

• Ελέγχει την εγκυρότητα των τεχνικών επιλογής προσωπικού

• Αναγνωρίζει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάθε θέση εργασίας

• Ενθαρρύνει και παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους, για να αναπτύσσουν συνεχώς τις ικανότητες τους, ώστε να αυξάνεται η συμμετοχή και προσφορά τους στα πλαίσια της επιχείρησης

• Εντοπίζει, πιο συγκεκριμένα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν

• Αναγνωρίζει τις δυνατότητες και αδυναμίες των ανθρώπων γύρω του και να προσαρμόζει τον τρόπο χειρισμού του, για τον εκάστοτε συνεργάτη

• Βοηθήσει τους νέο – προσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης

• Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, βασισμένες στο διάλογο

Η διεργασία αυτή παρέχει στους εργαζόμενους: Πληροφόρηση σχετικά με:

• Τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης

• Την ποιότητα εργασίας τους

• Τη συνολική απόδοσή τους

• Τη συμπεριφορά τους στον εργασιακό χώρο

• Τα σχόλια των πελατών

• Την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αντιλήψεις (αλλά και τις ανησυχίες) των εργοδοτών και /ή των προϊσταμένων τους σχετικά με την απόδοσή τους

• Την ευκαιρία να γνωρίσουν τι ο προϊστάμενος τους θεωρεί σημαντικό για την επιτυχία τους στην επιχείρηση

• Τρόπους βελτίωσης της απόδοσή τους

• Αυτογνωσία

Τι έχουν να κερδίσουν όσοι συμμετάσχουν

• Θεωρητικό υπόβαθρο για την υπηρεσία αξιολόγησης της απόδοσης των ανθρώπων τους

• Πρακτική εξειδίκευση και γνώση των συγχρόνων τεχνικών διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 

• Στελέχη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

• Προϊστάμενους Τμημάτων, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα αξιολόγησης προσωπικού

• Υπεύθυνους Προσωπικού

• Σε κάθε επιχειρηματία και καταστηματάρχη που ενδιαφέρεται να διατηρεί ικανοποιημένο το προσωπικό του, για να του αποδίδει τα μέγιστα

• Ελεύθερο επαγγελματία, που αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του και στο χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων εντός και εκτός της εταιρείας του

• Διευθυντικά Στελέχη εταιριών

• Άτομα που ηγούνται ομάδων

• Σε εκπαιδευτικούς

 

 

«Το να ξέρεις τους άλλους είναι ευφυΐα.

Το να ξέρεις τον εαυτό σου είναι σοφία.

Το να κυριαρχείς στους άλλους είναι ισχύς.

Το να κυριαρχείς στον εαυτό σου ….

είναι η πραγματική δύναμη.»

Λάο Τσε

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content