Καταστατική Ηγεσία

Υπάρχουν μέλη ομάδας που μπορούν και θέλουν, άλλοι που μπορούν αλλά δεν θέλουν ή δεν έχουν ακόμη τις απαραίτητες γνώσεις.
Σαφέστατα ο ηγέτης οφείλει να διακρίνει την ιδιαιτερότητα της κατάστασης του κάθε μέλους  και αναλόγως να τον κατευθύνει και να τον υποστηρίξει.
Οφείλει να γνωρίζει ποιο στυλ ηγεσίας αποδίδει καλύτερα και γιατί σε κάθε περίπτωση.
Οφείλει να αντιλαμβάνεται πότε θα επέμβει, τι θα πει, πως θα το πει και το κυριότερο γιατί να το πει.
pexels fauxels 3183197 scaled

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τον συμμετέχοντα να διαλευκάνει από τι εξαρτάται και γιατί, το ηγετικό στιλ που οφείλει να υιοθετεί  ανά περίπτωση. 
Η δομημένη ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, τόσο σε σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών σχετικά με τη ανάπτυξη των συνεργατών τους, όσο και στη συμπεριφορά τους σε όλα τα επίπεδα. 

Τι περιλαμβάνει

• Η σημασία της σωστής επιλογής του κατάλληλου ηγετικού στιλ.
• Παράμετροι επιλογής ηγετικού στιλ.
• Απόλυτος πότε – συνεργατικός γιατί.
• Καθορίζοντας το επίπεδο του  μέλους της ομάδας σας, κάτι που συχνά ξεφεύγει.
• Ποιο το ιδανικό επίπεδο του συνεργάτη.
• Ποιοι οι στόχοι του ηγέτη.
• Ποιος ο σκοπός του ηγέτη.
• Οι θεμελιώδης αξίες και ο ρόλος τους.
• Τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ηγετών.
• Περί συμπεριφοράς ο λόγος.
• Τι είναι το διοικητικό πλέγμα.
• Ανάλυση ¨Καταστασιακής Ηγεσίας¨.
• Η σημασία του συνεργάτη που γνωρίζει και μπορεί.
• Παρακίνηση και αυτοπεποίθηση, τα κλειδιά της πόρτας.
• Τα στιλ Ηγεσίας, ο απλός τρόπος να διαλέξετε.
• Όταν όλα γίνονται από τον Ηγέτη.
• Εμπλοκή του συνεργάτη στις αποφάσεις, πότε είναι χρήσιμη παράμετρος.
• Όταν το μέλος της ομάδας  μπορεί και θέλει.
• Εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
• Τι είναι τα αντιληπτικά χάσματα.
• Ανάλυση απαντήσεων, εύρεσης του αντιληπτικού σας χάσματος.
• Πόσα τα χάσματα μεταξύ ηγέτη και συνεργάτη.
• Η συνειδητή πρόθεση, που μπορεί να καταλήξει.
• Περί προκατειλημμένων υφισταμένων.
• Ο ρόλος της επικοινωνίας.
 

Γιατί να συμμετέχω;

Κάθε εκπαιδευόμενος , μετά την ολοκλήρωσή του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να: 
 
• Επιλέγει και προσαρμόζει το κατάλληλο ηγετικό στιλ ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεται το μέλος της ομάδας του.
• Εισπράττει την μέγιστη απόδοση από τον κάθε συνεργάτη ξεχωριστά.
• Αξιολογεί το επίπεδο του συνεργάτη όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την παρακίνηση  του, στην εργασία του.
• Γνωρίζει αναλυτικά τα διαφορετικά στιλ ηγεσίας.
• Αναπτύξει με δομημένα βήματα τους υφισταμένους του.
• Παρακινήσει το κάθε μέλος ανά περίσταση.
• Μη πέφτει σε λάθη τακτικής, ανάπτυξης της απόδοσης της ομάδας.
• Εξαλείφει τα αντιληπτικά χάσματα ανάμεσα σε αυτόν και την ομάδα του.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που ηγούνται ομάδας, εκτελούν χρέη εκπαιδευτή, στελέχη σε υψηλές θέσεις, έμπειρα στελέχη, που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοση των μελών της ομάδας τους και τις ηγετικές τους ικανότητες.
Απευθύνεται επίσης σε ανερχόμενα στελέχη που βρίσκονται σε ένα καθοριστικό στάδιο της καριέρας τους και ζητούν τρόπους, τεχνικές, συστήματα και διαδικασίες καλύτερου χειρισμού της ομάδας που πρόκειται να αναλάβουν.
Σε όλους εκείνους, που οι στόχοι τους κατευθύνονται  μέσα από την συνεργασία, την επικοινωνία και την ανθρώπινη επαφή.

Μεθοδολογία Μαθημάτων

Για εταιρείες
 
Πραγματοποιούνται επισκέψεις στο χώρο εργασίας, συνεντεύξεις με το προσωπικό της εταιρείας και εντοπίζονται, αναλύονται και συζητούνται οι εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε συνεργάτη. Με αυτόν τον τρόπο, τα μαθήματα προσαρμόζονται στην κουλτούρα, τη φιλοσοφία, τις πολιτικές και την αγορά του πελάτη.
Τα παραδείγματα, role plays και μελέτες περιπτώσεων αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας – πελάτη, με στόχο τη βαθύτερη εξάσκηση και ανάλυση των στρατηγικών, των αναγκών και των προϊόντων τους. 
Τα μαθήματα γίνονται με διαδραστικό τρόπο. Έρευνές έχουν αποδείξει ότι η πληροφορία μένει στον ακροατή, όταν εκμαιεύεται από τον ίδιον, παρά όταν κάποιος του την μεταδώσει. Για το λόγο αυτόν, η θεωρία βγαίνει μέσα από ερωτήσεις και βιωματικές ασκήσεις προς τους συμμετέχοντες. Έτσι, διατηρείται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και, τελειώνοντας, θυμούνται πολλά περισσότερα. 
 
Για ατομικές συμμετοχές
 
Καταγράφεται, μετά από συνάντηση, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η τρέχουσα επαγγελματική θέση, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ανάγκες, και οι προσδοκίες, που επιθυμούν οι συμμετέχοντες να καλύψει το μάθημα. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται, μελετώντας περιπτώσεις και παραδείγματα από το εργασιακό περιβάλλον των συμμετεχόντων, κάνοντας το μάθημα πιο πρακτικό. Έτσι, έχουν πιο εύκολα τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα διδάχτηκαν, στην εργασιακή τους ζωή. 
Τα μαθήματα γίνονται με διαδραστικό τρόπο. Έρευνές έχουν αποδείξει ότι η πληροφορία μένει στον ακροατή, όταν εκμαιεύεται από τον ίδιον, παρά όταν κάποιος του την μεταδώσει. Για το λόγο αυτόν, η θεωρία βγαίνει μέσα από ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες. Έτσι, διατηρείται το ενδιαφέρον του ανθρώπων που το παρακολουθούν και τελειώνοντας θυμούνται πολλά περισσότερα. 
 
Είναι σημαντικό να μπορείτε να καταλαβαίνετε καλύτερα τα μηνύματα που εκπέμπουν οι συνεργάτες και οι υποψήφιοι ή υπάρχοντες πελάτες σας. Έτσι, τους προσφέρετε ευκολότερα τις λύσεις που τους ικανοποιούν, με τον  βέλτιστο τρόπο,  πετυχαίνοντας το στόχο σας  πιο  αποτελεσματικά.
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content