Εκπαίδευση-Ηγεσία

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη αναφερόμαστε στην ικανότητατου ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, να τα κατανοεί καινα τα ελέγχει. Παράλληλα είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζεικαι να κατανοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του. Να είναι σεθέση να χειριστεί αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματα όσοκαι τις …

Συναισθηματική Νοημοσύνη Read More »

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Αποτελεσματική Επικοινωνία Αξία ανυπολόγιστη! Η σωστή επικοινωνία δημιουργεί ουσιαστικές επαγγελματικές και ανθρώπινες επαφές. Από αυτή ξεκινούν και σε αυτήν τελειώνουν τα προβλήματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Η αποτελεσματική επικοινωνία, η δύναμη του να ακούς, να κατανοείς, να διερευνάς χτίζει με «γερά θεμέλια» μακροχρόνιες, ποιοτικές επαγγελματικές και προσωπικές επαφές. Δεν είναι πάντα εύκολη, έχει βήματα, τεχνικές, …

Αποτελεσματική Επικοινωνία Read More »

Διαδικασία λήψης απόφασης – Πως κάνουμε ένα meeting

Διαδικασία λήψης απόφασης – Πως κάνουμε ένα meeting Κειμενο Η διαδικασία λήψης απόφασης είναι η διαδικασία κατά την οποία τοάτομο επιλέγει μεταξύ δύο ή περισσότερων άνισων εναλλακτικώνλύσεων για να λύσει κάποιο άμεσο ή μακροπρόθεσμο πρόβλημα ή γιανα εκμεταλλευτεί μια άμεση ευκαιρία’’Ποια τα εμπόδια στη λήψη μιας απόφασης;Ποιες οι θεμελιώδης αρχές επίλυσης των προβλημάτων;Πώς μπορούμε να …

Διαδικασία λήψης απόφασης – Πως κάνουμε ένα meeting Read More »

Καταστατική Ηγεσία

Καταστατική Ηγεσία Υπάρχουν μέλη ομάδας που μπορούν και θέλουν, άλλοι που μπορούν αλλά δεν θέλουν ή δεν έχουν ακόμη τις απαραίτητες γνώσεις.Σαφέστατα ο ηγέτης οφείλει να διακρίνει την ιδιαιτερότητα της κατάστασης του κάθε μέλους  και αναλόγως να τον κατευθύνει και να τον υποστηρίξει.Οφείλει να γνωρίζει ποιο στυλ ηγεσίας αποδίδει καλύτερα και γιατί σε κάθε περίπτωση.Οφείλει …

Καταστατική Ηγεσία Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content